Bestyrelsen

 • Formand: Dan Lynge tlf: 31 20 94 61
 • Næstformand: Nico Bjergelund
 • Sekretær: Pernille Lunden
 • Bestyrelsesmedlem: Jens Madsen
 • Bestyrelsesmedlem: Marianne Berg Kvist
 1. suppleant: Kurt Nielsen
 2. suppleant: Ole Smith

  Kasserer: Grete Pedersen (udenfor bestyrelsen)

  Revisor: Kirsten Mohr

  Revisor suppleant: Inger Larsen

  SMS og Sauna: Nico Bjerglund

  Facebook: Marianne Berg Kvist

  Gusmestre:

  • Nico Bjergelund
  • Jens Madsen
  • Dan Lynge
  • Peter klemmensen

  Klubbens gusmestre har bestået basis kurset for gusmestre i  Danmark.