Pratiske oplysninger

Havnehuset

Havnehuset er for alle havnens medlemmer. Vinterbaderne har det overordnede ansvar for, at huset fremstår rent og i opryddet stand, således at andre til enhver tid kan bruge huset – uden varsel. Vi er den forening, der bruger huset mest. Da vi gerne vil værne om de favorable vilkår og fantastiske omgivelser, har alle en del af ansvaret for, at det kan lade sig gøre uden problemer. Der kan ikke bades, når der er møder i huset. Alle skal være ude min. 2 timer forinden, idet der skal gøres rent.

Der kan ikke holdes private arrangementer/ fester i huset. Huset er for alle medlemmer af havnen, således også de aktiviteter, der foregår.

Se kalender i huset. der står de arrangementer der skal foregå.

Vilkår for brug af Havnehuset:

 • Alle deltager – efter tur – i rengøring hver 14 dag. Rengøringsliste sendes ud på mail eller forefindes i mappen i mødelokalet. Hvis man er forhindret på den dag, man er sat på, kan der byttes indbyrdes.
 • Huset forlades altid i opryddet tilstand.
 • Der må ikke efterlades effekter af nogen art.
 • Er der alligevel effekter tilbage i huset, bliver disse efter 14 dage afleveret på genbrug.
  Bordene tørres af hver gang, der har været aktiviteter omkring dem.
 • Gulvene fejes i alle rummene, der har været i gang.
 • Køkken: Opvaskemaskinen køres, når den er fuld. Sæt i kalenderen, hvornår du har startet den. Alle har pligt til at tømme maskinen.
 • Skabene aftørres en gang om måneden.
 • Der må ikke bringes effekter ind i skabene udover sponsorkaffe til fælles brug.
 • Køleskabet: Det er på eget ansvar at have effekter i køleskabet. Dem der bruger skabet, rengør det. Madvarer må ikke efterlades.
 • Toilettet forlades i rengjort stand. Dvs kik på kumme og bræt, at der ikke er efterladenskaber.
 • Håndvasken må kun bruges til håndvask.
 • Bruseren må ikke benyttes, idet der ikke er timer på den.
 • Vi kan/ vil ikke påtage os rengøring af fliser og gulve.
 • Affaldsposer skiftes.
 • Alle aktiviteter skal annonceres via sms, så alle medlemmer får buddet om at deltage.

Adfærdskodex:

Al færdsel i huset foregår i ”tækkelig” påklædning.

Foto må kun foregå efter klare aftaler mellem parterne. Undtagelsesvis kan der fotograferes ved dåb og jule og nytårsgys.
Vi søger pressedækning, når der foregår festivitas i klubben.

Alle færdes fuldt påklædte i mødelokalet.

Vand til saunaen hentes på badeværelset.

Andre brugere skal ikke møde os letpåklædte i huset, derfor skal der ingen badning være to timer inden, der holdes møder.

Den gode ånd:

I Asaa vinterbadeklub er vi hinandens gode kultur, og vi skaber selv den ånd, der hersker på stedet. Vi skal værne om vores fantastisk dejlige sted. Det betyder, at vi skal turde tale med hinanden om det, hvis nogen glemmer at sidde på sit håndklæde i saunaen, eller hvis et medlem finder på at tørre sit håndklæde i klubhuset. Det er vores fælles ansvar at hjælpe hinanden med at overholde, de få regler vi har.